Kadra.Dyrekcja.


Dyrektor

mgr Gabriela Grzegorowska
Wicedyrektor

mgr Wiesława Majchrzak

Wicedyrektor przedszkola

mgr Violetta Leśna


Nauczyciele uczący w Szkole.


Edukacja Wczesnoszkolna

Barbara Bachora
Anna Baumgart
Violetta Bladowska
Violetta Butowt
Radosława Reszkowska
Bożena Stępowska- Gojowy
Anna Tomczak- Stefan
Maria Wydra
Hanna Chamir-Kosmatka


Język Polski

Elżbieta Okrucińska
Grażyna Onisiewicz
Teresa Trawińska
Emilia Malińska


Język Angielski

Aleksandra Dzieża
Anna Sulikowska
Izabela Kosmowska-Gawlak


Historia

Beata Synakiewicz
Grażyna Onisiewicz


Przyroda

Gabriela Grzegorowska
Anna Izdebska
Hanna Trojanowska


Matematyka

Wiesława Majchrzak
Aleksandra Kufel
Karolina Łuka


Religia

Dorota Witkowska
Sylwia Wolska


Technika, Informatyka

Danuta Łońska


Plastyka, Muzyka

Ewa Przęzak
Piotr Duchalski


Geografia

Jolanta Ornatowska


Fizyka

Magdalena Marszał


Chemia

Anna Bulińska


Język Niemiecki

Kamila Demska


Wychowanie Fizyczne

Jolanta Adamska
Bożena Sokołowska
Marcin Michalski
Rafał Fiedorowicz


Biologia

Anna Izdebska


Świetlica

Anna Guzek
Marta Springer
Katarzyna Kowalczyk


Biblioteka

Ilona Durszewicz


WDŻ

Elżbieta Okrucińska
Beata Synakiewicz
Sekretariat.


sekretarz szkoły – mgr Jadwiga Pawłowska
samodzielny referent – Halina Szymczak

Sekretariat czynny:

codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 (we wtorki do 16.00)
dla uczniów codziennie od 8.45 do 11.45

Wpłaty:

za obiady: do 5- ego każdego miesiąca
za przedszkole: do 15-ego każdego miesiąca
za mleko: po 15-tym każdego miesiąca


© sp45.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl