Kalendarz Roku Szkolnego


Rok Szkolny 2018/2019


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych3 września 2018
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018
Ferie zimowe14 - 27 styczeń 2019
Wiosenna przerwa świąteczna18 - 23 kwietnia 2018
Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej15 kwietnia 2019 - język polski
16 kwietnia 2019 - matematyka
17 kwietnia 2019 - język obcy nowożytny
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych2 listopada (piątek)
15 kwietnia (poniedziałek)
16 kwietnia (wtorek)
17 kwietnia (środa)
2 maja (czwartek)
24 maja (piątek)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych21 czerwca 2019


TERMINY  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI  W  I  SEMESTRZE


Informacje o osiągnięciach i postępach uczniówKlasy I-III
11.09.2018
23.10.2018

Klasy IV-VII
12.09.2018
24.10.2018
Zebranie z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach śródrocznych Kl.I-III
4.12.2018

Kl.IV-VII
5.12.2018

© sp45.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl