Podręczniki.Podręczniki rok szkolny 2018/2019

Podręczniki do klas I - VIII będą wypożyczane z biblioteki szkolnej.
Materiały ćwiczeniowe uczniowie klas I- VIII otrzymają bezpłatnie.
Uczniowie uczęszczający na zajęcia z religii w klasach I-VIII i uczniowie klas IV-VIII uczęszczający na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie: zakupią poniżej wypisane podręczniki:

Klasa I
"Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa" (tylko karty pracy) Redaktor J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha,

Klasa II
"Kochamy Pana Jezusa" (podręcznik i karty pracy), red. ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha,

Klasa III
"Przyjmujemy Pana Jezusa" (podręcznik i karty pracy), red. ks. Jan Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

Klasa IV
"Jestem chrześcijaninem" ()tylko podręcznik) wyd. ks. Jan Szpet, wyd. Św. Wojciech,
Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 4 "Wędrując ku dorosłości" podręcznik i ćwiczenia red. T. Król; ćwiczenia, E. Purzycka, M. Selke, RUBICON

Klasa V
"Wierzę w Boga" (tylko podręcznik), red. ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha
Wychowanie do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" podręcznik i ćwiczenia red. T. Król; ćwiczenia, E. Purzycka, M. Selke, RUBICON

Klasa VI
"Wierzę w Kościół" (tylko podręcznik), red ks. J. Szpet, Jachowiak, Księgarnia Św. Wojciecha,
Wychowanie do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości", kontynuacja z kl 5 (podręcznik z kl. 5), ćwiczenia do klasy VI należy zakupić red. T. Król; ćwiczenia, E. Purzycka, M. Selke, RUBICON

Klasa VII
"Spotkanie ze słowem (tylko podręcznik), red. ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha
Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 7 "Wędrując ku dorosłości", podręcznik i ćwiczenia red. T. Król; ćwiczenia E. Purzycka, M. Selke, RUBICON

Klasa VIII
"Aby nie ustać w drodze" (tylko podręcznik), red. ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha
Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 8 "Wędrując ku dorosłości", podręcznik i ćwiczenia red. T. Król; ćwiczenia E. Purzycka, M. Selke, RUBICON

© sp45.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl