Rada Rodziców.PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

Michał Grossmann (IVB)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

Joanna Adamiak (IVA)
Karolina Górska (gr.VII)

SEKRETARZ

Aleksandra Dalka (gr.IV)

SKARBNIK

Anna Przybylska (VIIB)

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Ogorzałek (VD)
Joanna Kędziora (gr.VI)


Numer konta bankowego Rady Rodziców
23 1320 1117 2034 0139 2000 0002

© sp45.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl