Rada Rodziców.PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2017/2018

Pan Michał Grossmann

© sp45.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl