Samorząd Uczniowski Klas IV - VI


Rok Szkolny 2018/2019


Opiekunowie:mgr Aleksandra Dzieża
mgr Ewa Przęzak
Przewodniczący:
Z – ca:
Sekretarz
Członkowie:
Ogłoszenia Samorządu Uczniowskiego Klas IV - VI


Mały Samorząd Uczniowski Klas I - III


Rok Szkolny 2018/2019


Opiekunowie:mgr Violetta Bladowska
Przewodniczący:
Z – ca:
Sekretarz:---
Członkowie:Ogłoszenia Małego Samorządu Uczniowskiego Klas I - III


© sp45.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl