Walory Szkoły.Edukacja:

- uczniowie osiągają sukcesy w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych
- pomagamy odkrywać i rozwijać pasje i talenty uczniów zarówno podczas zajęć edukacyjnych jak i popołudniowych
- wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli dba o właściwy poziom edukacji uczniów
- zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną dostosowując wymagania do potrzeb i możliwości uczniów
- stosujemy ocenianie kształtujące
- w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny
- uczniowie ze specjalnymi potrzebami realizują zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami
- uczymy poprzez działanie wykorzystując tablice interaktywne, stosując metody aktywizujące
- część zajęć realizujemy w terenie wykorzystując położenie szkoły w Parku nad Starym Kanałem
- realizujemy projekty ogólnopolskie i miejskie - "Noc Biologów”, "Bąbel Matematyczny”, "Aktywna Edukacja”
- posiadamy certyfikaty "Szkoła z Klasą”, "Otwarta Szkoła”, "Nauczyciel z Klasą”
- doceniamy starania każdego dziecka realizujemy szkolny program "Sukces mimo wszystko”,"Gala Asów”, "Nagroda Edukacyjna Dyrektora Szkoły”, "Galeria Gwiazd”

Wychowanie i opieka:

- w szkole panuje klimatyczna, przyjazna atmosfera
- realizujemy szkolne programy: wychowawczy "Pielęgnujemy i tworzymy tradycje” i profilaktyczny
- realizujemy projekty ogólnopolskie i miejskie : "Śniadanie daje moc:, "Na ścieżkach zdrowia”,
"Chronimy Dzieci, Dziecko w Sieci”, "Bezpieczny Internet”
- szanujemy tradycję i wielokulturowość, uczymy tolerancji i empatii,
- rozwijamy ideę demokracji i samorządności – w szkole funkcjonuje samorząd uczniowski dla klas I- III i IV – VII oraz Rzecznik Praw Ucznia
- świetlica czynna jest od 7.00 – 17.00, zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele, pomoc w odrabianiu zadań domowych
- na terenie szkoły funkcjonuje gabinet pielęgniarki i stomatologa
- zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo – obiekt objęty jest monitoringiem, w placówce jest koordynator ds. bezpieczeństwa, nauczyciele są wyszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, systematycznie szkolimy uczniów w w/w zakresie
- przygotowujemy uczniów do egzaminu na kartę rowerową
- domowe obiady przygotowywane w szkolnej kuchni (możliwość zakupu bułek i drożdżówek).

Baza:

- urokliwe położenie w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim
- sale lekcyjne dostosowane do wymogów podstawy programowej z miejscem do zabaw, wyposażone w pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Radosna Szkoła”
- tablice multimedialne we wszystkich salach
- szafki dla uczniów
- plac zabaw dla uczniów klas I- III
- 2 sale gimnastyczne
- boisko wielofunkcyjne
- zajęcia dla klas I – III odbywają się w wydzielonej części szkoły

© sp45.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl